Насоки за пълноценен християнски живот

в Религия

Щастието често се изпълзва, особено в ежедневието ни. Животът носи множество изкушения и неочаквани трудности. С твърда вяра и подходящ начин на живот е въжможно да открием радост във всичко, с което се сблъскваме. Следните насоки ще направят присъствието на Бог във вашето ежедневие по-пълно, като ви помогнат да бъдете по-ефективни и истинни спрямо най-важните християнски ценности. Тяхното изпълнение води до живот, основан на радостта.

1. Помнете, че имате право на избор

Вие сте този, който прави изборите в живота си. Можете да изберете да действате според Божията воля или да отхвърлите Неговата благодат. Създадени сте по образ Божии и притежавате свободна воля. Ако се чувствате нещастни помнете, че това е ваш избор и че може да е другояче, като почувствате божествената радост. Не винете никого освен себе си за вашето неудовлетворение. Вместо това изследвайте изборите, които сте направили и ги променете.

2. Не се тревожете за онова, което е извън вашия контрол

Тревогата няма да доведе до нищо друго освен до неспокойност. Тя може дори да доведе до липса на сън и здравословни проблеми. Христос ни учи да имаме вяра и да не се безпокоим(вж. Мат. 6:25). Той ни казва да погледнем птиците небесни и как нашият Небесен Отец ги храни. По нататък Той казва: „Кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?“(Мат. 6:27). Помнете, че Бог знае за вашите нужди и може да Му се доверите, че Той ще осигури необходимото. Съсредоточете се да съпреживявате всеки един миг с Него като ваш наставник.

3. Не сравнявайте себе си с другите

Когато сравнявате себе си с останалите, вие пренебрегвате факта, че Бог е дал на всеки един от нас уникални дарове. Всички ние сме различни. Св. ап. Павел казва: „Има различни дарби, ала Духът е един и същ“(1 Кор. 12:4). Той ни казва също, че има различни служби и действия, които са дадени на всекиго от нас чрез Духа (1 Кор.12:8). Трябва да откриете как да използвате вашите уникални Божии дарования във всички проявления на живота и да не се опитвате да бъдете като другите, и че трябва или можете да правите всичко, което останалите вършат. Бъдете благодарни за вашите дарования, открийте ги и ги използвайте пълноценно. Радвайте се и благодарете за дарованията, които виждате у другите. Не се опитвайте да подражавате някому, но развивате вашите лични способности и нека Божиите красиви дарове бъдат осъществени чрез вас.

4. Благодарете на Господа за всичко

Св. Ап. Павел пише: „винаги се радвайте… за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (1 Сол. 5:16-18). Той ни казва също да направим от живота си непрекъсната молитва. Кагото сте в постоянна връзка с Бог ще бъдете научени как да вършите Неговата воля във всички дела. Помнете, че всичко е от Него. Може да не разбирате защо Той допуска някои от трудностите, които се изправят пред нас, но ще бъдете възнаградени, ако благодарите за всичко, което ви се случва, било то добро или лошо. С търпение и издържливост посрещайте изпитанията, и знайте, че от тях ще излезе нещо добро. Спомнете си за историята с парализирания, който чакал тридесет и осем години, за да бъде излекуван от Христос (Йоан 5:1-15). Св.ап. Павел ни напомня да благодарим винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нешего Иисуса Христа (Еф. 5:20).

5. Не съдете другите

Помнете следното: с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени (Мат. 7:2). Когато съдите другите, винаги напрежението върху вас е по-голямо. Трябва да развиете смирение и да да помните, че онова, което не ви харесва в другите е същото, което липсва във вас самите. Призвани сте да обичате ближните си – колеги и съседи и ако той или тя правят нещо, което смятате за нередно, трябва да подходите със съчувствие, за да поправите нежеланото поведение, като не съдите човека, а потърсите начин с любов да помогнете. Съденето ни отделя от останалите, разрушава любовта и води до неудовлетворение.

6. Прощавайте на другите и не задържайте в себе си негодувание

В Господнята молитва молим Бог да ни прости дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си (Мат. 6:12). Господ ще ни прости само ако съумеем да простим на другите. Когато таите в себе си негодувание за вашите предишни дела, това ще ви направи гневни, неспокойни и ще наруши връзката ви с Бог. Ще продължите да носите отрицателни помисли и няма да можете да бъдете щастливи. Когато простите се освобождавате от голям товар и Бог ще ви дари със Своята благодат, като изтрие всяко ваше негодувание. Помнете, че една от главните заповеди е да възлюбим другите, както обичаме самите себе си и както Бог ни е възлюбил. Опитайте да разберете, че всички сме несъвършени, борим се с предизвикателствата на живота и че трябва да помагаме на другите.

7. Обмислете трудностите, пред които може да се изправите през деня

Всяка сутрин, по време на молитвеното си правило, отделете няколко минутки да помислите пред какви възможни проблеми може да се изправите, за онези ситуации, в които ще бъде трудно да запазите ценностите, проповядвани от Иисус Христос. Когато сторите това по молитвен начин, това ще ви подготви да се справите с тях. Всеки ден се подготвяйте за трудностите през него.

8. Помнете Иисусовата молитва

Ако държите мисълта си към Бога през деня, това ще ви бъде полезно във всички начинания. Един от най-големите дарове, които имеме, е молитвата. Иисусовата молитва „Господи Иисусе Христе, помилуй мене грешния(грешната)“ е тази, която трябва да бъде съшита към ума ви с непрестанно повторение и да е винаги на върха на езика ви, независимо какво вършите. Научете се на това и това ще преобрази живота ви.

9. Помагайте на другите

Винаги може да откриете как да се полезни на останалите. Опитайте да помогнете на онези, коитто са ви създали най-много затруднения през деня. Отговорът на благостта винаги е още по-голяма благост. Кагото направите усилие да помогнете на някого, това винаги смекчава сърцето ви и носи Божията благодат в живота ви.

10. Опростявайте

Често се опитваме на направим твърде много и това прави живота ни небалансиран. Откриваме, че нямаме достатъчно време за семейството си или за ближните си в Църквата. Биваме погълнати от работата си и другите задачи и това води до нарушения в духовния живот. Постепенно стресът се натрупва. От време на време е необходимо да видим какво е наистина съществено за нас, да можем да следваме Христа. В такъв случай насочете свободната си воля към нови избори и осъществете промени в живота си, търсейки начин на живот, който би позволил да задържим Христос в центъра на всичко, което правим. Отървете се от нещата, които не са важни. Да следваме Божията воля зависи от нашето сътрудничество и съзнателни избори.

11. Използвайте разумно дарованията си

След като всеки от нас има различни дарове, дадени ни от Бог, трябва да сте сигурни, че ги използвате в пълнотата им. Обмислете дадените ви дарования, когато преглеждате ежедневните си задачи. Как бихте могли по-мъдро да използате естествените си дарования? Възможно е понякога да ви се наложи да смените работата си, ако настоящата ситуация ви пречи да ги използвате пълноценно. Но почти при всяко положение има място да осъществите пълноценно дареното ви от Бога. Променете начина, по който вършите работата си.

12. Нека благодатта Му светне чрез вас – бъдете светлината

Помнете, че Христос винаги е с вас. Ако мислите ви са любящи и милосърдни, тогава Христовата доброта ще потече през вас и ще бъде градивната сила, която ще помогне на останалите. Трябва да оставите Неговата светлина да освети вашите действия и отношения. Бъдете източник на доброта и любов.

13. Подбирайте приятелите си внимателно

Често правим грешката да не внимаваме кои хора избираме за приятели и с кого прекарваме времето си. Ако някой не ви влияее добре, спрете и преоценете връзката си. Отрицателните хора или хората с други ценности лесно могат да ви въведат в заблуда.

14. Премахнете отрицателните помисли

Негативното мислене често води до страдания, тъга и дори хулни помисли. Трябва да се научите да разпознавате тези помисли и напълно да ги отхвърлите. Потърсете техният източник, откъде възникват те. Възможно е да е от телевизионни програми, нещата, които четете, приятели във Фейсбук или личните ви приятели. Открийте всички източници и ги остранете от вашия живот. Това ще открие поле за творчески и радостни помисли и така ще използвате по-пълноценно дарованията си. Това ще помогне и на хората около вас да станат по-добри.

15. Напревете преглед на действията си всяка вечер

Всяка вечер, по време на молитвеното си правило, отделете време да прегледате как сте се справили през деня с трудните ситуации, изправили се пред вас. Дали нещата са се развили според плановете или е необходимо да се промени нещо. Ако сте съгрешили, незабавно помолете Бог за прошка и преценете как бихте се справили по-добре следващия път. Помнете, че Бог винаги знае трудностите, с които сте се сблъскали и винаги прощава, ако искренно потърсите Неговата прошка.

16. Помнете смъртта и живота в бъдещия век

Надеждата е важна, кагато се изправите пред всички изпитания и сътресения, съпътстващи живота. Ако винаги помните, че сте смъртни, но не по болезнен начин, а така, че да имате надеждата за вечен живот, дарен ни чрез Христовата победа над смъртта, чрез Неговото Разпятие и Възкресение, това винаги ще ви носи надежда. Помнете, че нашата цел е да бъдем с Бога във вечния живот, в Неговото царство. Всички ваши затруднения не са нищо друго, освен път и подготовка за живота в бъдещия век.

Източник: predanie.bg

Вижте още от bultimes


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Религия

Отиди на Топ