Животът на християнина

в Религия

Лука 11:9-10 “ И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

I. ЖИВОТЪТ НА ХРИСТИЯНИНА ЧРЕЗ НЕГОВОТО ИСКАНЕ
стих 9 а “ “ И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; – Какво трябва да иска християнина в своя живот?

1. В живота си християнинът трябва да иска чиста съвест и честност във всичко, което прави

Послание към Евреите 13:18 – “ Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да се обхождаме във всичко честно.

2. В живота си християнинът трябва да иска умножаването на плода

Послание към Филипяните 4:17 – “ Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.

3. В живота си християнинът трябва да иска Божията мъдрост

Посланието на Яков 1:5 – “ Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

4. В живота си християнинът постоянно трябва да търси единството на братята и сестрите си

Псалом 133:1

“ Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие!

Евангелието на матей 23:37

“ Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

5. В живота си християнинът постоянно трябва да се отрича от себе си

Евангелието на Лука 17:33 – “ Който иска да спечели живота {Или: Душата} си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.

Посланието до Галатяните 2:20

“ Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

– Как християнина се отрича от своя живот и как започва да живее живот за Христос

Псалом 1:1

“ Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;

– Християнина се отрича от своя живот и започва да живее живот за Христос като не ходи по съвета на нечестивите

– Християнина се отрича от своя живот и започва да живее живот за Христос като не седи в пътя на грешните

– Християнина се отрича от своя живот и започва да живее живот за Христос като не седи в събранието на присмивателите

Псалом 1:2

“ Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. – Християнина се отрича от своя живот и започва да живее живот за Христос като се наслаждава в закона на Господа

– Християнина се отрича от своя живот и започва да живее живот за Христос като се поучава в Неговия закон ден и нощ

6. В живота си християнинът постоянно трябва да търси единството със Христос

Евангелието на Лука 23:39-43

“ И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

II. НА ВТОРО МЯСТО ЖИВОТЪТ НА ХРИСТИЯНИНА СЕ СЪСТОИ В НЕГОВОТО ТЪРСЕНЕ

1. На първо място в живота си християнинът трябва да търси Божието лице

Книгата Псалми 27:8 – “ Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

2. На второ място в живота си християнинът трябва да търси Божието царство придружено с търсенето на Божията правда

Евангелието на Матей 6:33

“ Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
– Как може да търсим Божието царство
– Как може да търсим Божията правда

1Петрово Послание 3:8-11

“ А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото, „Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене; Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него.

1. Когато всички бъдем единомислени
2. Когато всички бъдем съчувствителни
3. Когато спрем да въздаваме зло за зло или хула за хула
4. Когато всички започнем да благославяме
5. Когато всеки един от започне да пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене
6. Когато всички започнем да вършим добро
7. Когато всички започнем да тълсим мир и да се стремим към него

1 Послание към Солунците 5:15-22 „

– Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло
– Всякога търсете доброто един на друг и на всичките
– Винаги се радвайте.
– Непрестанно се молете.
– За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
– Духа не угасвайте.
– Пророчества не презирайте.
– Всичко изпитвайте; дръжте доброто.
– Въздържайте се от всякакво зло.

III. НА ТРЕТО МЯСТА ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕН С ХЛОПАНЕ

– Поради това, че съществуват грешни врати, християнина трябва да знае коя врата е правилната и да хлопа на нея

Евангелието на Матей 7:13-14

„Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

1. Правилната врата на която трябва да хлопа християнина е вратата наречена Исус Христос
Книгата Откровение 3:20 “ Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Евангелието на Йоан 10:9 “ Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

2. Правилната врата на която трябва да хлопа християнина е вратата наречена църквата на Исус Христос

Деяния на Апостолите 12:12-14 “ И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Иоана, чието презиме бе Марко, гдето бяха събрани мнозина да се молят. И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.

Заключение

Днес какво търсим ние? Днес какво искаме ние? Днес на коя врата хлопаме? Нека не забравяме, че каквото посее човек, това ще и да пожъне и каквото търси човек, това намира. Поради тази причина нека внимаваме на живота си.

Евангелието на Матей 25:1-13

“ Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

– И втори път пак да внимаваме

Посланието до Колосяните 3:1-3

“ И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.

Източник: ilveen.blog.bg


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Религия

Отиди на Топ