Съдът на ЕС отхвърли колективния иск на австрийския адвокат Schrems срещу Facebook

в Свят

Съдът на ЕС отхвърли колективния иск на австрийския адвокат Schrems срещу FacebookСъдът на ЕС
Schrems ще може да съди Facebook като самостоятелен ищец във Виена
Съдът на ЕС отговори на преюдициалното запитване на германския Oberster Gerichtshof (Върховен съд) по делото, заведено от австрийския адвокат Maximilian Schrems срещу Facebook Ireland Limited, като се съобрази със заключението на генералния адвокат M. Bobek от месец ноември 2017 г.

Казусът
Schrems твърдеше, че Facebook е нарушил неговите права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. В отговор на отправена от Schrems в интернет покана седем други ползватели на Facebook са му прехвърлили правата си във връзка с твърдения за същите нарушения. Те са с местоживеене в Австрия, Германия и Индия.
Той се бори социалната мрежа да бъде осъдена да преустанови използването на лични данни за свои цели или за целите на трети лица.

Според компанията обаче австрийските съдилища нямат международна компетентност и Schrems не може да се позове на европейските норми, защото ползва социалната мрежа за професионални, а не за лични цели. Освен това компанията твърди, че съдът в Австрия няма компетентност да разглежда дела с прехвърлени права на останалите потребители.
Решението на Съда на ЕС
С днешното си решение Съдът отговаря, че ползвателят на личен профил във Facebook не губи качеството „потребител“, когато публикува книги, чете лекции, управлява интернет сайтове, събира дарения и многобройни потребители му прехвърлят правата си, за да ги предяви той по съдебен ред.
Не може обаче да се позовава на подсъдността при дела по потребителски договори потребител, който предявява с иск пред съда по местоживеенето си не само собствените си права, но и права, прехвърлени му от други потребители с местоживеене в същата държава членка, в други държави членки или в трети страни.

По отношение на квалификацията „потребител“ Съдът отбелязва, че подсъдността при дела по потребителски договори по принцип намира приложение само когато целта на сключения между страните договор е използване на съответната стока или услуга, което не е търговско или професионално. При услугите на дигитална социална мрежа, които е предвидено да бъдат използвани дълго време, следва да се отчита последващото развитие в използването на тези услуги.

Ето защо ищецът — ползвател на такива услуги, може да изтъкне качеството на потребител единствено, ако използването главно за различни от професионални цели на тези услуги, за което той първоначално е сключил договор, впоследствие не е придобило основно професионален характер.
От друга страна, като се има предвид, че понятието „потребител“ се дефинира като опозиция на понятието „икономически оператор“ и че не зависи от познанията и от информацията, с които съответното лице действително разполага, нито експертният опит, който това лице може да придобие в областта на услугите, нито ангажиментът му да представлява правата и интересите на ползватели на тези услуги, му отнемат качеството „потребител“. Всъщност тълкуване на понятието „потребител“, което изключва такива дейности, би попречило за ефективната защита на правата на потребителите спрямо съдоговорителите им търговци, включително правата на защита на личните им данни.

По отношение на прехвърлените права Съдът припомня, че подсъдността при дела по потребителски договори е била установена, за да се защити потребителят като страна по съответния договор. Следователно потребителят е защитен само доколкото е лично ищец или ответник в дадено производство. Ето защо ищецът, който сам не е страна по съответния потребителски договор, не може да се ползва от тази подсъдност. Това се отнася и за потребителя, на когото са прехвърлени права на други потребители.
Така Schrems няма да може да заведе колективно дело, което събра 25 000 поддръжници.
Източник: legalworld.bg


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Свят

Отиди на Топ