Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества +ВИДЕО

в Любопитно

Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества +ВИДЕО
За да не пропадне човек в голяма пропаст, Бог му изпраща страдания
________________________________________
Интервюиращ: Здравейте, г-н Хараш. В днешно време човек бива атакуван информационно или пък чрез различни послания, било то религиозни или някакви други. И в крайна сметка неговата ценностна система и приоритети много често са доста разбъркани. Кое всъщност обаче е важното в живота?
Елеазар Хараш: То е вродено, важното е вродено в сърцето на човека. И затуй няма нужда даже от десет Божи заповеди. Те са… Десетте заповеди са дадени за хора, които са ги нарушили – те иначе нямаше да бъдат дадени. Дълбоко в сърцето на човека е записано, че важен е Бог и Истината, и правилността на нещата. Това го знае всеки човек и доста животни. Сега ще ти кажа важни неща от Учителя.

Учителят казва: Там, където няма Бог, работите са винаги оплетени.
И казва Учителят: Родих се в Бога, живях в Него и се завърнах в Него. – Не да питаш дали си произлязъл от маймуните, щото Ислямът казва: Ако вярваш, че си произлязъл от маймуните, ще станеш маймуна. Пък като вярваш в Бога…
Интервюиращ: Между другото, Будизмът казва, че в мига на смъртта, за което вярва и мисли човек, това става.
Елеазар Хараш: Да, вярваш – ти влагаш енергията си в туй. Някакъв писател български вярва, че ще се преродиш в куче. Що да не полаеш, да научиш уроци и после пак.
Значи Учителят казва: Има външна Любов, има и вътрешна Любов към Бога.
Ако Бог всичко ви е дал, казва Учителят, и сте доволни, вие имате външна Любов. Ако Бог всичко ви е взел, говоря ти за скъпи, даже и здравето, скъпи хора, всичко ви е взел, и вие сте доволни, имате вътрешна Любов – ето я истинската Любов. Висока летва е и Учителят казва: Съвременното човечество съществува от 250 милиарда години. Което означава, че може да забравиш мненията на учените. И Анщайн, и туй, всичко е общи приказки, щото тука говорим за мярка. Тука няма така или така. И нашият план е определен отпреди 250 милиарда години.
Избраниците на Бога са хора на Мъдростта, а не на Любовта. Гледай, тука говорим и за тънкости, освен важни неща.
Всеки, който се е пожертвал за Истината, без да е готов за нея, той ще умре. Ще има подготвителен… пречистване.
Който не приема страданията, той отрича Любовта. Ето друго важно нещо. Който е избрал Любовта, той е избран. Някои казват: Да си уредя живота. Не си ти, който го уреждаш. Може да го уреждаш колкото си искаш, но не си ти. Каквото и да говори човек, както и да се представя, докато не е намерил Истината, нищо не е.
И Учителят казва: За мен бъдещето не съществува. То го няма – ще обясня. Бог и Истината са важни, а не бъдещето.

Който се съмнява в Мен, казва Учителят, нито може да вярва в Истината, нито може да Я намери. Много специални неща казва Учителят, тука има такива и от книгата на Храма.
Ако разберете Истината, блажени сте. Ако не я разберете, ще учите, докато я разберете.
Защо не разбирам? Защото не ти е дадено. Ако човек не се е научил да мисли правилно, всяка наука е безполезна. Ето, колко важно правило. Учението на Учителя е в сгъстен вид Любов, Мъдрост и Истина, Правда и Добродетел. Те идват по-късно. И те са важни, но те идват след Любовта и Мъдростта. Те идват по-късно и по правилния начин. Сега да обясня; Това е Любов, която не се изкушава, Мъдрост, която не се заблуждава и Истина, която дава свобода на себе си и на другите.
Докато не обикнеш, Учителят казва, Истината, никога не можеш да бъдеш здрав. Може да оздравееш, но пак ще се разболееш и става игра на ума, една умствена игра. И хората повтарят: Важно е да си здрав. Те не казват: Важно е да обичаш Истината и да вървиш в правилния път. Да?
Интервюиращ: А възможно ли е Истината, Любовта, Мъдростта, човек да ги придобие в условията на съвременния живот? Защото на мен, лично поне, ми се струва, че е нужна така по-дълбока самота или пък някакви сериозни страдания, за да стигне човек до тези изживявания и осъзнаване.
Елеазар Хараш: При всякакви условия, и тежки, и леки, и второстепенни, каквито и да са, човек може да придобие Любовта, Мъдростта и Истината. Няма условия за Бог в човека, няма неблагоприятни условия. Ако човек е избрал Любовта, Мъдростта и Истината, както в Древен Египет казват: Ако човек е избрал образованието… той трябва лично да избере образованието. То не зависи от дипломи и от училища.

Кой е здрав, казва Учителят, дава мярка. Този, който има приятно разположение при най-големите трудности. Ето, не зависи. Ако една трудност идва, ти знаеш, че пак тя е от тайната на Бога. Приемаш я с разположение – това е здравият човек. Другото е… При най-големите трудности, защото той знае кой стои зад таз трудност и какво се иска.
В света има само един лекар, казва Учителят, всички други са само асистенти. Лекуването става от Господа, а не от хората. Тука още нещо ще добавя: Лекарят лекува, а Бог изцелява. Лекарят прави нещо второстепенно, той не знае какво ще стане. А решението, главното решение, е в Бога. Ако в болестта няма Божи пръст, хората не могат да бъдат изцелени. Каквито и пари да имат, каквито и лекарства, каквито и специалисти, последната дума е на Бога.
Който не вярва в Любовта и в Бога, няма полза да разсъждава за каквото и да е. Ето оттука тръгва. Иначе, да – философски игри, нали, умствени игри, но краят е…
За да не пропадне човек в голяма пропаст, Бог му изпраща страдания. Те спасяват, щото има една пропаст на демонизиране. Там после ще трябват милиони години за възстановяване, а не хиляди. Както е при дяволизирането. Да?
Интервюиращ: Искам обаче да попитам това, много хора съзнават тези неща, за които говорим. Всъщност малко хора, но все пак…
Елеазар Хараш: Една част.

Водещ: Една част съзнават. Но в същото време, всички живеем в среда, в която така, влиянията на Ариман, на дявола, са изключително силни. И усилията, които са нужни човек да се задържи в областта на духовното, са много по-големи от условията, в които се намираме. В смисъл, много е лесно човек да се откъсне и да падне от, от наченките, които го водят към Истината, Мъдростта, Свободата, Любовта.
Елеазар Хараш: A когато човек, осъзнатият човек, когато е избрал Бога и Истината, той има една подкрепа невидима от невидимия свят, от напреднали същества, Бели Братя, които са извървяли този път, висши същества, и самият Бог. И този тежък път постепенно става все по-лек. А неосъзнатият човек, той и леките неща му са тежки, и тежките му са тежки. Значи, тука говорим за осъзнати хора, които имат някаква свещена цел в живота, някаква разумност. А не говорим за обикновените хора, щото за тях и тежкото, и лекото, не носи ….
Учителят казва: Който мисли, че много знае, е на опасен път. Колкото и да знаеш, нали…
Прав е само онзи, у когото Бог живее. Пак мярка важна за нещата.
Любовта е жива и реална. Тя премахва всички прегради, тя е Бог в действие.
Сега ще ти кажа някои неща за Христос от Учителя.
Когато Исус възкръсна, тогава Той стана Христос. До това време Той беше Исус. Някой казва: Аз съм християнин. Учителят казва: Ти възкръсна ли? – Не съм. – Тогава си исусянин.
Христос е нещо голямо, казва Учителят. Той идва, забележи, Алфиола – централно слънце на галактиката, тайно слънце. И се е смалил, забележи какво казва Учителят, 75 милиона пъти, за да стане достъпен за хората и да не ги изгори, да не ги изпепели. Забележи какво казва Учителят, нямат представа нали.

Христос се намира в духовното възраждане, а не в телесното. Тези, които го чакат телесно, ще бъдат поразени, щото това е… Те чакат възкресение на телата. Знаеш ли колко глупаци и престъпници ще възкръснат. Поп Богомил казва: Това е не само нелепа идея, то няма такова нещо.
Интервюиращ: Преди 2000 години, Христос се появи чрез Мистерията от Голгота. Но в днешно време все повече хора казват, че Той няма да се появи по същия начин, а напротив, чрез Духа Си ще се проникне там, където има създадените условия за това. Така ли да го чакаме днес Христос?
Елеазар Хараш: Точно така, значи Христос ще се роди вътре в светлите мисли, благородни чувства и чисти постъпки на човека като светлина. Няма физическо идване. Учителят казва: Един път дойде и Той видя хората как Го обичат. И на кръста показаха… няма такива… И посланието на Христос. Да?
Интервюиращ: Да, кажете посланието.
Елеазар Хараш: Посланието на Христос е ясно: Реализирай Бог в себе си. Няма църкви, няма свещи, няма тамяни, няма религия. Аз съм казал: Христос не е палил свещи, не се е занимавал с церемонии – Той живее правилен живот в Бога, възвишен живот в Бога. Не можеш да излъжеш Бог с палене на свещи или… Искаш нещо да питаш?
Интервюиращ: Да, това, което така, може би не само аз се питам, е: 2000 години след мистерията от Голгота, човечеството сякаш продължава да чака спасение отвън, бягайки от личната си отговорност за делата и за бездействията си. И стои ли още Христос на кръста, защото все пак не свършват нашите грехове, изкушения и грехопадения…
Елеазар Хараш: Да?
Интервюиращ:Макар и метафорично, но седи ли все още Христос на кръста?
Елеазар Хараш: Христос и тогава не беше на кръста, защото Той е свободен Дух. Той няма как да бъде вързан за някакво дърво или… – свободният Дух си е свободен Дух. Тука в таз връзка виж какво казва Учителят. Страшно нещо е Учителят, страшна мъдрост. Аз, има едни книги, които, Премъдрост – още не ти ги препоръчвам, там, които… Както и да е.

Учителят казва: Христос не е сътворен от Бога, а е роден от Бога. Значи тука не говорим за сътворение – раждане, директно образуване от Бога. И Той не идва, не е роден от Мария, а чрез Мария. Разликата, но виж сега: хората ровят библията, а Христос живее в Бога – разликата е огромна. Без чиста духовност, чиста духовност, библията е затворена книга. Чети, упражнявай се, като оназ американка, чела 99 пъти библията. Много неща мога да ти кажа за Христос и за неизвестната библия, но това е друга по-дълбока тема. Учителят казва, както и преди съм ти го казвал: Бъди Истинен, а не религиозен. Има две думи в българския език – „любов“ и „обич“; само да ти ги кажа. Значи любовта е дадена за Бога, а обичта към хората. Значи ти не можеш да имаш Любов към хората, Любовта е към Центъра. Тя е тоз, който ти е дал дара на живота, любовта е към Бога, а към хората ще имаш обич. И Учителят казва: Всяко благо съдържа в себе си една опасност. Египтяните казват: Изобилието е проклятие за неподготвения човек.
Но нека първо да ти кажа някои неща за Христос, за непорочното зачатие. Първо, Христос се ражда чрез Мария, а не от Мария. Когато Бог сътворява, Той само му казва: Бъди! Неговото слово е съвършено, Неговото. И това става. Това е раждане, независимо от земните сили. Тука Бог няма нужда от мъж и жена, Той Ги образува нещата, те са в Него. Докато Адам също е създаден по особен начин. Той е нямал баща, нито майка, първият Адам. Той има само един Велик Баща и това е Бог. И велика е Божията сила. Преди време обясних, че дори русалката е научена да ражда от себе си. Няма мъжки русалки. Щом една русалка може да ражда, как този Велик Бог не може да ражда, нали както си иска. Бог Му дава името Христос, а не родителите.

Той е Слово, роден от Универсално Слово, което произнася Името Му. Това е чисто зачатие, което не черпи сили от мъж и жена, щото черпи от Бога, няма нужда от ограничение. От самия Бог, това е Неговата Първична Сила. Когато Бог си даде Словото – зачатие има. Ако не го даде, може да са мъж и жена, нямат дете – разбираш ли? Няма зачатие, няма позволение от Слово. Нали са мъж и жена, само те уж раждат. Няма изреченост от Бога, Той ръководи. Бог работи в Свой таен свят и там ражда всички неща от Себе си. Всичко е родено от Него, само Той не е роден. Например Мелхиседек, друга тайна дълбока мъдрост, която след време ако трябва ще говорим. Той е роден без родители, направо е образуван от Бога. Вечен свещеник на Бога, за вечни времена, много високо същество. Съжалявам, че тука не ти нося една древна картинка, която е много, най-близко до неговия образ – нещо много дълбоко.
Бог сътворява нещата чрез изричане. Той е Слово в първичен вид. И самото това Слово е Месия, това е Месия. И Учителят казва: Що е Словото? – То е Дух, то е от Бога излъчване на Божията Сила. Това не е енергия, а Сила, Неговата Сила. Казах ти за египтяните. Задачата на човека е да оправи себе си, а оправянето на света е работа на Бога. Искам да ти кажа, значи всички хора, които искат да оправят света и хората, ще пострадат. Не само, че нищо няма да оправят, нали, но и те ще пострадат, щото това не е тяхна цел. Това не е цел даже и на Христос. Христос слезе, но не ги спаси, не ги оправи. Това е работа на Бога след време, когато хората извървят пътя на Христос, на чистото съзнание, когато се подготвят. Тогава Бог ще слезе и значи Бог ще се оправи (света), чрез правилните хора. Не чрез тероризъм и борби, не чрез войни. Но тоз път трябва да бъде извървян, старият път, щото там има карма, има неразбиране. Трябва да се изстрада, и когато хората станат правилни, Бог ще влезе в тях и Той ще оправи света.

И казва Учителят: Когато намериш Бог в себе си, ще го намериш навсякъде, във всяко учение, но по правилния начин. Затова ще говорим за истинско християнство, което е, в сравнение с това е, както калта и небето. Защото всички, включително всички учения, реки, са реки от едно и също Учение. Всяка мъдрост е от един Източник, нали. Не само твоята мъдрост е правилна.
И казва Учителят: Що е Истина? Това, което прави нещата разбираеми. Виж колко пак, Словото на Учителя. Така.
Тука ще ти кажа някои неща от Учителя, специални неща, които Той казва за Себе Си от Неговите книги. Сега слушай внимателно, защото Учителят не е Мъдрец или Светец. Това са деца. Тука става въпрос за…
Казва: Аз съм преди Вечността и ще бъда след нея.
Ако си на една сто милионна част под нормата, ти не можеш да ме разбереш.
Смъртта се страхува от моята Безпределност.
Бог е Eдинственият, за Kогото трябва да пожертвате живота си.
Гледай сега: Моето малко разположение към когото и да е има повече цена, отколкото Любовта на целия свят, събрана вкупом.

Ако изоставя света, ще настане голям мрак. – Това не могат да го разберат хората. Тука само ще ти кажа нещо, което и варненци хабер нямат. 2008 година трябваше да стане тука много голямо наводнение. Учителят навремето е отменил едно земетресение, там в Пловдив, в Чирпан. Той го уговаря със серафимите и херувимите; по скоро с херувимите, които ръководят. Казва: След време пак ще дойде това земетресение, но с по-малко жертви за България. Тука 2008 – ма трябваше да стане наводнение, което да не ти казвам до къде ще стигне. И Той ми даде метод – така начертахме древни думи на брега, на древния език, които учените хабер нямат, Ватанан се казва, Праезика. Което спира водата, ограничава я, както и да е. Хората може да помислят, че това е… Те не знаят какво – аз говоря за Учителя. Главното, Той такива неща е направил за България, пък и за човечеството. Щото сега в момента се превежда все повече и в Москва, и в много държави, чрез брат Михаил. Нещо огромно, но Той понеже e прекалено смирен и скромен и – такава е Мъдростта. Няма да разберат хората за какво става въпрос, даже и учениците. Те знаят, че Той прави тайни дълбоки неща, нали, но както и да е – туй са…
Интервюиращ: А нещата, които са правени, като дела, не като – не визирам Учението, те обхващат ли някакъв времеви период?
Елеазар Хараш: Той действа и чрез Ученици, и не действа, защото, за да действа, трябва да е позволено от Бога. Значи Учителят се съобразява, когато ги прави нещата, дълбоките; правил е дълбоки неща, нали включително и Христос. Ако помниш случая, когато Йоан Кръстител изпраща свой любим човек при Христос да го извика, за да му помогне. Щото нали е затворен в затвора и ще му отрежат главата там. Нали и Христос отговаря съвсем друго нещо и не отива да му помогне. Защото Той се съобразява с Бога, винаги Бог е важен. Защото Йоан е прероденият Илия, който е рязал глави. Макар и в името на Бога, макар ревностен, той трябва да си плати, за да може след време да се развива по правилния начин, а не да бъде отсечен. Както и да е, искам да ти кажа, така се съобразява и Учителят.
Казва Учителят: Ако Аз замлъкна, в света ще дойде нещо много страшно.
Мойсей говори, казва Учителят, за сътворението на света. Виж какво казва Учителят: Аз бях там! По време на сътворението – нещо страшно е Учителят.
Казва: Аз съм бил всякога. Знам неща, които безсмъртните не знаят. Но Бог Ме е облякъл в Дълбоко смирение и там Съм скрит.

Ако ти си се посветил на Истината, за тебе имам скрита врата.
Любовта към Бога превъзхожда всички методи и учения.
Този, който се учи от Бога, светът не може да го ръководи.
Истинската Любов е даряване, Бог дарява себе си.
Любовта е най-древният ръкопис, зароден преди Вечността.
Истината в човека може да се справи с всичко.
Бъди Истинен, за да имаш Бог на своя страна. Не държавата, нали разбираш, че е смешно.
Моето Учение се корени в Бога, а не в света и религията.
Моето Слово е движение на Бога. – Все Негови неща.
Ако нямате Бог в себе си, всички храмове са безсмислени. – Какво ще правиш, какви поклонения.
Аз Съм Извор отпреди милиарди години. – Думи на Учителя конкретни.
Аз слушам Бога и Той Ме слуша.
Когато познаете Бога, ще Ме видите и ще Ме разберете.
Който има велика Любов, открива своя Учител.
Аз живея живот в Бога, а не живот в себе си.
Аз никога не уреждам Себе си, но Бог ме урежда.
Моята Истина е по-дълбока от Вечността. – Забележи за какви неща. Чудех се дали да ги казваме, има и други, но тука съм ограничил.

Аз съм врата за вас, но ако не Ме разберете, Аз ставам стена.
Това, което се нарича Страшният Съд, е за тези, за които ще настъпи нощ за 12 милиарда години, докато дойде Божествения ден за тях.
И казва Учителят: С нищо друго не може да Ме подмамите, освен с вашата Любов.
И тука една случка само от Учителя, да видиш красотата на Бога, обхвата, нещо грандиозно: Бог, Архангела и вдовицата. Значи Бог изпраща един Архангел да отиде и да вземе една вдовица, една жена, на която детето ще остане само. И Архангелът отива, но понеже нали има милост и връща се, и казва: Господи, не мога, детето ще остане само, няма кой да го гледа. И Бог казва: Така ли? Иди на дъното на океана и там има един камък, и ми го донеси. И Ангелът отива; Архангелът, взима камъка, донася го пред Бога и Бог му казва: Счупи камъка! И вътре в камъка една буболечка и Бог му казва: Тоз, който се грижи за таз буболечка, той ще се грижи и за детето. Пример от Учителя, да се види какво е, къде вижда Бог. Ние мислим, че… нищо не може да остане скрито. Ако имаш някакви въпроси ще завършим, така.

Интервюиращ: Искам да попитам: Всеки от нас ли ще се срещне с Христос? И ако да, в каква форма?
Елеазар Хараш: Ами понеже всички сме в дълбокия смисъл Синове на Бога, и Учителят го е казал: Не трябва да бъдете християни, а Синове. И дълбоко в нас Синът си работи, ние трябва да му дадем условия. Синът, това е Чистото Слово, Чистият Дух в нас е една същност. В Дълбините ние сме едно същество, единни сме. Така че Бог няма да остави човек, който да не познае самия Бог и самия Христос. И Учителя, и Истината – това всичко е нещо Единно. Нямат избор хората – просто е въпрос на време; някои ще отлагат, други ще сгъстяват. Но няма човек, който след време да не може да познава Бог на дълбоко ниво – до това ниво, доколкото е позволено, нали, но високо ниво.
Интервюиращ: Тук, на Земята, на практика всеки има грехове зад гърба си. И утехата, която много хора търсят за техните грехове, които са извършили или пък за техни страхове, които се усилват с приближаването им към смъртта, може ли да бъде търсена в проявлението на Христовия импулс, или човек трябва да изстрада в самота заслуженото си страдание, за да осветли душевните си разбирания?
Елеазар Хараш: Че човек трябва да изстрада и че няма да остане без страдание, е ясно.

Зависи каква степен и каква интензивност страдание ще му се даде. Каквато и да е степен, тя е благословена. Христовият импулс е запалил вдъхновението, но Истината е личен избор, Бог… и щото ти, ако не осъзнаеш, че това е твой личен път… И затуй, а някои ще използват този импулс, и ще станат стремящи и вдъхновени, а другите ще си останат амбициозни и с копнежи, т.е. на заден план, нали. Но този, който е избрал нали, той вече е … Христос е вдъхновил, той е преобърнал нещата, но как ще… И Буда е вдъхновил, Буда е също нещо много голямо. Мисля, че съм ти казвал и за разликата, дето християните казват, че нали а… че Бог е свят. Буда казва: Не, Бог е Безпределен. Святостта е ограничение. Буда вижда по-надълбоко, както и да е. Но пък, ако стигнем до истинското християнство, за което ще говорим, и за неизвестната Библия, там, онези християни, които са от мъдрец нагоре, не светци, даже има някои монаси, но те говорят по подобен начин на високо ниво.
Интервюиращ: И на финала на този разговор, искам съвсем с няколко думи да разясните, понеже многократно ставаше въпрос, и в този, и в предни разговори за духовната структура и йерархия на ангелите, архангелите, серафимите. Разкажете повече за техните роли в света, защото за много хора, те не знаят какво седят зад тези определения, думи.
Елеазар Хараш: Да, туй може би така, пак е една друга тема, но аз тука накратко ще ти кажа само така, няколко основни неща. Значи ангелите работят с цветята, с децата. Те са създали цветята и се грижат. Архангелите ръководят животните, те са техни деца. И вече отиваме към Власти, Престоли и т. н., но ще ти кажа високата…

Интервюиращ: С какво се… какви са техните роли?
Елеазар Хараш: Ами, някои ръководят скъпоценните камъни, някои ръководят и определени органи на човека. Точно не се сещам, щото има много подробности и тънкости. Но мога да ти кажа за херувимите и серафимите. Херувимите ръководят земетресения, тежки събития. Те са мъдростта, голямата мъдрост в света е свързана с тях и от тях тече. Освен при Великите Учители, тя вече идва пряко от Бога; и от Херувимите, и от Бога. Докато Серафимите са пламтяща Любов, такава, голямата Любов, нали, която пак е пътят на човека. Но все пак, по-дълбокия път е не Любовта и Доброто – те са по-лесен път, пак разумен път и пак благословен, а Мъдростта и Истината са тесният, дълбинният Път. Но след време може да се спрем специално на йерархиите, но … Но над йерархиите е винаги Бог, който пък коригира, движи, нали.
Интервюиращ: Добре, благодаря Ви за това интервю.
Елеазар Хараш: И аз съм благодарен.
Борислав Борисов, Портал 12

Източник: bultimes.com


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Любопитно

Отиди на Топ