Tag archive

но те почиват на различни правила. Без търговците нумизматиката е немислима и в крайна сметка монетите сами

Отидете горе