Tag archive

но със сигурност е най-малко известната банкнота.  Има отпечатани 25 екземпляра от £1 през 1943-1945г

Отидете горе