Tag archive

но за да има справедливост трябва всеки сам да се изправи и да се заяви

Отидете горе