Tag archive

насите

За хората и мравките

в България
За хората и мравките

Мравките – колко много можем да научим от тях! Световните лидери, които управляват света гледат на нас като на мравки. Искат да сме дисциплинирани, да сме послушни, подредени в строга йерархия. Обслужваща единствено мравунякът. Дали възпитават и нас техните мравки да бъдем лоялни на мравуняка – къде е родолюбието ни и има ли държавна политика?…

Отиди на Топ