Tag archive

Монетите говорят на деца… Монетите и нумизматиката възпитават подрастващото поколение. Все повече музеи в България организират заедно с училищата

Отидете горе