Tag archive

медни монети

Монетите говорят: Патина при медните монети!

в България/Монетите говорят
Монетите говорят: Патина при медните монети!

Стефан Пройнов: Патината при медните монети е окисляването на горният слой на монетата. При древните монети, който се намират в почвата окисляването е силно изявено, защото в почвата има наличие на всякакви химически елементи, които взаимодействат с монетите. Окисляването най-често варира от тъмнозелено към светло зелено или синьо на цвят. В почвите с по-голямо PH…

Отиди на Топ