Tag archive

а само в България никой не знае как се изчислява пенсията ! Аз се пенсионирах по болест и получих 98 % ТЕЛК и пенсия от 115 лв. през 2005 г. при условие

Отидете горе