Tag archive

Стефан Пройнов: Една дидрахма на скитският цар Атей показва царят на кон стреля с лък. Монетата е от IV в.пр.н.е. и разбива някой исторически неистини

Отидете горе