Tag archive

На разговорен език Охлокрация се вижда най-ясно в нашият живот. От както свят светува хората се делят

Отидете горе