Tag archive

наука

История на хиромантията

в Любопитно

Хиромантията се разглежда като наука, чрез която се разбира миналото, настоящето и бъдещето, чрез разчитане на линиите на дланта. Съдейки от броя на ръцете, нарисувани в праисторическите пещери, изглежда, че те представляват интерес за хората още от каменната ера. Археологически проучвания откриват направени ръце от дърво, слонова кост и камък от древни цивилизации. Закони и…

Отиди на Топ