Tag archive

Найден Геров

Развитие на българската възрожденска култура

в История

Едновременно с развитието на новобългарското образование процъфтяват литературните творби и книжовността. Много български учители се изявяват и като писатели, учени, публицисти и други. За родоначалник на новата българска поезия се счита Найден Геров автор на поемата „Стоян и Рада“. В тази област се изявяват още: Георги Раковски, Добри Чинтулов, Константин Миладинов, Райко Жинзифов, П.Р. Славейков…

Отиди на Топ