Tag archive

Морея

Как потомък на Асеневци стана един от най-славните ромейски пълководци

в История

Като една истинска империя и Източната Римска (наречена от историците впоследствие Византия) включва в себе си хора от най-различни народности. Това обстоятелство, преплетено с византийското политическо мислене, довежда до там, че много от знатните фамилии и управляващи династии в страната също така рядко произхождат от един и същ етнос. Често пренебрегван факт в изучаването на…

Отиди на Топ