Tag archive

Монети на Иван ІV Грозни

Управлението на Иван ІV Грозни

в История

Към края на 16в територията на Русия се увеличава почти двойно. В нея влизат земите на Казанското , Астраханското и Сибирското ханство. Предприемат се опити за извоюване на излаз на Балтийско море. Населението на Русия в края на 16 в наброява 9 млн. души. Основната му част е съсредоточена в северозападната (Новгород) и централната (Москва)…

Отиди на Топ