Tag archive

Монетите говорят! Опитният познавач на монети

Монетите говорят!

в Монетите говорят
Монетите говорят!

Монетите говорят! Опитният познавач на монети, който е виждал и се е учил от практиката не от интернет, може да ви разкаже за всяка една монета история различна от тази, която е датирана. В България има много хора, които по един или друг начин са се сблъсквали с много монети като тези хора са придобили…

Отиди на Топ