Tag archive

Монетите говорят: Бели пари за черни дни!

Монетите говорят: Бели пари за черни дни!

в България/Монетите говорят
Монетите говорят: Бели пари за черни дни!

Сребърната битката на БНБ 1880-1902г. Стефан Пройнов: След Руско-Турската война България продължава да воюва за своята независимост. Една такава дълга и продължителна война е на БНБ с чуждите валути. Парите, които циркулират в страната ни са основно златни и сребърни монети и макар и БНБ да е пуснала свой емисии болшинството от натрупаните капитали в…

Отиди на Топ