Tag archive

Монетата от Берн с номинал 5 франка от 1886г. е най-рядката монета на Латинският валутен съюз. Истината е

Отидете горе