Tag archive

Михаил Апостолов Попето

Михаил Попето – Един от безсмъртните войводи на ВМОРО

в История

Една от най-симпатичните фигури в македоно-одринското революционно движение безспорно е Михаил Апостолов Попето. Роденият в Шоплука на 8 януари 1871 г. в с. Горна Диканя, Радомирско бъдещ революционер минавайки през службата си във войската, където достига до подоофицерски чин от кавалерията и като стражар от Софийската конна полиция достига една от най-високите длъжности във ВМОРО.…

Отиди на Топ