Tag archive

Миньо Георгиев – Паржолов! Михайловистите са фашисткото ядро на ВМРО и са погубили хиляди невинни жертви във вардарска и пиринска Македония.

Отидете горе