Tag archive

минеков

Нови промени в министерството на културата

в България
Нови промени в министерството на културата

Според заповедта, Минеков закрива в Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ двата отдела. В ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ ЦУ закрива отделите „Недвижимо наследство“, „Движимо наследство“ и „Законосъобразност и процесуално представителство“. „Закриването на отделите в най-голямата дирекция в Министерство на културата, изпълняваща изцяло контролни функции по Закона за културното наследство“. Може да се…

Отиди на Топ