Tag archive

медицински ръкописи

Абулказис – бащата на хирургията

в История

Стефан Пройнов: Знаете ли, че на 29 юли 2005 г. ЮНЕСКО официално вкарва в престижната си програма „Паметта на света” три средновековни медицински ръкописа, пазени в Националната академия на науките на Азербайджан. Един от тях е „Книга за хирургията и инструментите” на Абулкасим Захрауи – един от най-известните арабски лекари и хирурзи, живял в Средновековна…

Отиди на Топ