Tag archive

Мая Манолова: Не е справедливо 600 лв. заплата и 300 лв. пенсия

Отидете горе