Tag archive

машинки за монети мвр

Да попитаме Васил Божков за закона за иманярството и колекционерството

в България
Да попитаме Васил Божков за закона за иманярството и колекционерството

Господин Божков, какво мислите за иманярите и археолозите? Как се дефинира що е то иманяр според закона? Иманярството е дейност, извършвана от физически лица („иманяри“), изразяваща се в нерегламентираното издирване на археологически предмети. Обикновено издирването става с помощта на технически средства, най-често металдетектори и земекопна техника. Термините „иманярство“, „иманяр“ и „търсач“ не са правно регламентирани.…

Отиди на Топ