Tag archive

Бизнес климатът в България се влошава През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 2

Отидете горе