Tag archive

Анелия Бориславова Коприщенова! Гордост и вдъхновение гр. София Област на изява / Наука Конкретна/и сфера/и Математика Ръководител доц. Ивайло Кортезов

Отидете горе