Укриването на извънземния разум

в Конспирации

Днешните черни правителства са увлечени в отчаяното поддържане на една измама.

Тя се състои в няколко престъпни твърдения, които нарушават вселенските закони на хармонията и взаимоуважението. На първо място, правителствата ви убеждават, че това пред вас е единствената реалност и тя може да бъде само такава, каквато ви карат да мислите, че е. В действителност, правителствата много добре осъзнават, че това твърдение е измама!

По-рано чрез окултните занимания на техните тайни сановници, а сега и чрез научните разработки на секретните институти, правителствата са добре осведомени за наличието на паралелни реалности, които всячески се опитват да скрият от вас.

Следващото огромно престъпление, което извършват, е поддържането на изкуствено невротизирана и несправедлива реалност, която да ви измъчва и да не ви позволява да разгръщате природния си потенциал. Това те вършат чрез едно умишлено съсипване на вашите блага и укриване на възможностите за изход от задънените улици, в които са ви вкарали. Същевременно тежката ситуация, която те самите са причинили и поддържат, земните правителства използват като аргумент за предприемането на „специалните мерки за защита“, които сте принуждавани да търпите. Те ви забраняват достъпа до информация, принуждават ви да живеете в абсурдния свят на делова истерия и безсмислие, въдворяват ви като добитък към принудително лечение, влошаващо здравето ви. Правителствата ви лъжат постоянно, че те са необходими, за да бъдете предпазени от някаква надвиснала опасност, която само те са способни да спрат. Така създават още по-голямо зло в лицето на своите глобални и „тактически“ оръжия.

В действителност, те методично ви умъртвяват, за да не се възпротивите на установяваното от тях статукво!

Правителствата внимателно прикриват наличната им информация за съществуващия в Космоса живот, за многоизмерната и разумна същност на Вселената, за своите тайни мисии към близките планети и дълбокия космос, както и за установяваните от тях контакти с чуждопланетни жители. По този начин те ви лишават от информация за действителното състояние на нещата и ви отклоняват от възможността да искате да вземате решения във връзка с извънпланетната им политика.

В известен смисъл те са разгадали част от механизмите, които действат във Вселената по силата на различните вселенски ПРИНЦИПИ. Поради тази причина за тях е стратегически важно да не ви позволяват да насочвате вниманието си към евентуалните добронамерени присъствия на извънземни, като омаловажават този въпрос с абсурдни твърдения или сеят страх от опасност за инвазия.

Правителствата ви всячески се стремят да удържат установения от тях монопол и да не ви позволят да формирате едно ясно и решително намерение за среща с извънземен разум. Липсата на такова намерение възпрепятства различните добронамерени извънземни раси да се намесят във ваша подкрепа. Паралелно с това вашите правителства поддържат отношения с някои нискоеволюционни раси, които им предоставят технологии за манипулация и контрол, и същевременно подготвят завладяването на вашия вид и на планетата ви. Правителствата ви всячески утвърждават теориите на политическото статукво, според което вие доброволно ги избирате и им предоставяте правото да се разпореждат с вашата съдба. Докато приемате това за истина, Вселенският разум не може да ви предостави нищо друго, освен реалността, в която вярвате, че се намирате!

Една от типичните заблуди, които се поддържат, е тази, че властта е всесилна и вие нямате никакъв шанс. Едно от главните средства за контрол е създаването на мотивация у вас да не се противопоставяте. В действителност, без наличието на тази мотивация за подчинение властта би била много слаба. Дори на места с най-крайна форма на насилие срещу личността, каквито са затворите, властта разчита извънредно много на съдействието на самите затворници или поне на част от тях за удържане на статуквото.

Във Вселената един от свещените принципи е ПРИНЦИПЪТ НА СВОБОДАТА. Според него волята на отделните същества е безгранична и нищо не може да я прегражда по никакъв начин. Ако някой пожелае да премине, следва да може да го направи; ако пожелае да не е способен да преминава, следва да бъде оставен в неспособност. Друг свещен принцип е ПРИНЦИПЪТ НА ИСТИНАТА. „Истината ще ви направи свободни!“ – казва един български философ, за да изтъкне специалната връзка между Истина и Свобода. Никой няма право да прегражда достъпа до знание – информацията в реалността е свободна. Само земните правителства поддържат уродството на засекретяването и на ограничаване с „авторски права“. Ако някой във Вселената пожелае да знае, Вселената ще му предложи източник на знания; ако пожелае да бъде невеж, Вселената ще му затъмни разсъдъка. Този разказ е даден още в първите минути от човешкия живот, описани алегорично от Библията с дървото на Познанието за нещата. Никой не може да скрие Истината, нито да я измени. Който иска да я има, е свободен да я получи. Още един свещен принцип на Вселената е ПРИНЦИПЪТ НА НЕНАМЕСАТА. Това е друга форма на въпроса за свободата. Никой не може да се намесва против вашата воля в свободата ви да имате истината за себе си и за света около вас. Но ако вие искате да търпите намеса, ако искате да бъдете доминирани или държани в робство, ще бъдете държани – по същия начин, никой няма право да ви лишава от желаното от вас ваше робство. Ето как човешките желания и намерения се претворяват в реалности, които ние разпознаваме като наша „обективна действителност“. Това е проява на следващия велик принцип – ПРИНЦИПА НА ЕДИНСТВОТО. Всички неща са в обвързани в холографска подобност и чрез фрактално мащабиране могат да бъдат проследени през структурните нива на битието като едно и също нещо, проявено във всевъзможни вариации. Това се отнася и до желанията, съчетани с осъществяването им. Намерението е свързано с действителността в една особена, взаимообуславяща динамика. „Каквото поискате, това ще ви се даде.“

Източник: xnetbg.net

Вижте още от Bultimes


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от Конспирации

Отиди на Топ