ПП „МИР” протестира пред сградата на Европейската комисия в София

в България

ПП „МИР” протестира пред сградата на Европейската комисия в София

ПП МИР иска отлагане действието на новия Закон за социалните услуги

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са
моралът, нравствеността, общочовешките добродетели и патриотизмът –
обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български
граждани.

Ние принадлежим на Европа, не като абстрактни и безродни хора, а като
българи със своя собствена история, бит и култура. Всяка политика –
вътрешна, външна, социална, енергийна, финансова, военна – трябва да се
дефинира през призмата на националния ни интерес и идентичност.
Това се казва в разпространена позиция на ПП МИР (Морал, Инициативност,
Родолюбие) по повод новия закон за социалните услуги.

Една от основните цели на най-младата българска партия е възстановяване
на ценностите и моралните устои на българското семейство и общество.

В позицията се казва още, че заради действията и бездействията на
българските политици през последните 30 години, България е изправена
пред едно от най-големите предизвикателства в своята история – да оцелее
като държава и българският народ да се съхрани напред във времето. В
продължение на години се осъществява подмяна на християнските ценности
чрез въплъщаване в законодателството на идеи, които нито са част от
душевността на българина, нашата народопсихология и традиции, но и са в
конфликт с устоите на православната ни вяра.

„В последните години и месеци в България бяха приети редица закони и
нормативни документи, които заедно с Националната стратегията за детето
2019-2030 г. и Истанбулска конвенция застрашават съхранението на
традиционното българско семейство и възпитанието на децата ни в
християнските ценности. Срещу всичко това ПП МИР категорично се
противопоставя и ще се бори с всички законови сили и средства“, пишат
още от ПП МИР.

За да се защити традиционното българско семейство, както и да се спре
демографската катастрофа в България и успоредно с това ефективно да се
предпазят децата и жените от опасности, според ПП МИР е необходимо да се
създаде добра и устойчива законодателна уредба.

Според ПП МИР сериозна тревога буди новоприетия Закон за социалните
услуги и промените в други нормативни актове, които променят реда за
осъществяване на социалното подпомагане в Република България.

„На 22.03.2019 г. е приет Закон за социалните услуги, а управляващите от
ГЕРБ, ВМРО, НФСБ и Атака чрез позната законодателна техника променят
много други нормативни актове, включително Семейният кодекс, Законът за
закрила на детето, Законът за социално подпомагане. Тази нова
законодателна уредба, която се отнася до обществени отношения, засяга
всички граждани на Република България. В част от разпоредбите и са
включени и идеите на обсъжданата и неприетата, поради широкото
обществено недоволство, Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, се
посочва още в позицията на ПП МИР.

Промените в Закон за социалните услуги и всички съпътстващите закони
влизат в сила от 01.01.2020 г. За прилагането на този закон се предвижда
приемането на подзаконови нормативни актове в тримесечен срок от
влизането му в сила, поради което и към настоящия момент законът не дава
ясна представа за конкретното въздействие, което ще окаже върху
обществените отношения.

Според ПП МИР тази неизвестност крие още по-голяма опасност за
въздействието, което законът може да окаже върху българското общество.

От партията смятат, че Нормативната уредба на изключително важни правила
за поведение трябва да бъде включена и приета със закон, а не в
подзаконови нормативни актове.

„Всички тези действия и бездействия на управляващата коалиция от ГЕРБ,
ВМРО, НФСБ и Атака показват, че управляващите не само не искат да
преборят демографската криза, но искат чрез законови средства да
утвърдят схема за извършване на социални услуги от чужди
неправителствени организации“, са категорични от ПП МИР.
Според ПП МИР новата нормативна уредба е ясен сигнал за това, че чрез
нея управляващите не целят да се преодолее демографската криза чрез
подпомагане на родителите за отглеждането и възпитанието на детето в
семейството.

„Напротив – тя създава нова конструкция в социалните отношения с водеща
роля на частните доставчици на социални услуги – основно НПО, които
могат да бъдат и проводници на чужди интереси, вредни за българското
общество“, категорични са от ПП МИР.

Според най-младата българска партия тази нормативна уредба основателно
повдига въпроса за страховете на българите за децата им, а интересът на
децата да бъдат отглеждани в семейството от биологичните им родители не
е защитен, което е видно от регламентираните основания за настаняване на
дете извън семейството.

„За нас православните християни детето е неразделна част от неговото
семейство. С него то се намира не просто във фактически или юридически
отношения, а в духовна зависимост, в духовна симбиоза, в духовно
единение. Ограничаването и лишаването от родителски права е точно и ясно
уредено в сега действащия Семеен кодекс. Нормативното регламентиране на
множество нови предпоставки за ограничаване на родителските права
поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй
като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни,
но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно“, са
категорични от ПП МИР.

Чрез направените от управляващите промени се създават предпоставки за
един модел на незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и
неправителствени организации в семейството, което според нас от ПП МИР е
абсолютно недопустимо и обслужва чужди икономически и политически
интереси.

За да бъде защитена целостта на християнското семейство, съхранението на
българските ценности и традиции ПП МИР иска незабавно да се отложи
действието на новия Закон за социалните услуги. Според ПП МИР
българското общество има нужда от широк обществен дебат по темата с
участието на всички заинтересовани страни.

Именно за това ПП МИР ще организира кръгла маса с участието на всички
заинтересовани страни и институции в това число и Българската
православна църква, която също излезе с ясна и категорична позиция в
защита на християнските ценности и семейството.

ПП МИР предлага едва след провеждането на кръглата маса и след като
бъдат взети предвид предложенията на всички заинтересовани страни да се
подготви Закон, който гарантира съхранението на традиционното българско
семейство и възпитанието на децата в християнските ценности и
добродетели.

Вижте още от Bultimes EU


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от България

Отиди на Топ