На Илинден не се работи, за да не се разсърди свети пророк Илия

в Любопитно/Религия

Свети пророк Илия е един от най-почитаните светци както в Православната, така и в Католическата църква. Той е един от най-известните хора в историята на човечеството. Почитан е не само в християнството и юдаизма, но и в исляма.

1. Всъщност името на пророк Илия е неизвестно

Ние не знаем нищо за произхода на пророк Илия, за неговото родословие и дори е възможно името Илия да не е неговото собствено име. „Елийаху” на библейски еврейски език означава „Яхве е мой Бог”. Съществува мнение, че пророкът приема това име по време на противопоставянето с жреците на идола Ваал.

2. Пророк Илия е проповедник на Единия Бог

По времето на пророк Илия над Израил царува Ахав и жена му Иезавел. Те са идолопоклонници – принасят жертви на езическото божество Ваал. Иезавел по произход е финикийка. Финикийците се покланят на Ваал и самата Иезавел е негова жрица. Царят и царицата явно склоняват народа към идолопоклонство. Пророк Илия открито ги изобличава и с това си спечелва ненавистта на царицата. Като наказание за упорството на царя в идолопоклонството Господ изпраща зной в Израил. Три години от небето няма нито дъжд, нито роса. Сушата се прекратява само по молитвата на пророк Илия, което посрамва жреците на Ваал.

Това се случва при следните обстоятелства: Илия събира на планината Кармил народа на Израил и жреците на Ваал, и предлага да съградят два жертвеника: един на Бога и един на Ваал; и да принесат жертви върху тях, но да не подклаждат огън. Ако Ваал изгори своята жертва с огън от небето, то той е истинният бог. Ако Господ изгори Своята жертва, то Той е истинният Бог. Разбира се, Ваал не „приема” своята жертва. А огън от Бога пояжда не само жертвата, но и дървата и каменния жертвеник, и дори окопа с водата, който Илия е заповядал да направят около жертвеника.

3. Той е взет жив на небето

За пророк Илия пише конкретно в Библията: „…изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други (пророк Елисей от пророк Илия), и Илия се понесе във вихрушка към небето”.

4. Пророк Илия е предтеча на Христос

Съгласно църковното предание, което се основава на пророчеството на Малахия: „Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен” (Мал. 4:5), пророк Илия ще бъде предтеча на Второто пришествие на Христос на земята и ще бъде убит за проповядване на Христа. С това той ще повтори съдбата на свети Йоан Кръстител, който идва „в духа и силата на Илия” (Лк. 1:17) като Предтеча на Спасителя. (Христос казва: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях” (Мат. 17:11-12).

За това, че пророк Илия е възвестител на Христос, свидетелстват неговите чудеса. По време на сушата, изпратена заради греховете на цар Ахав и израилевия народ, той живее в дома на вдовицата от Сарепта Сидонска, която е езичница по произход. Това е предобраз на идването на Христос при погиващия народ на Израил – Той е отхвърлен от израилтяните, но приет от езичниците. В дома на вдовицата Илия възкресява единствения й син, който умира от тежка болест. Така и Христос възкресява мъртви в Своя земен живот.

5. Илия е събеседник на Христос

Евангелието свидетелства за това, че Илия е най-велик сред пророците, чрез факта, че само той и Моисей са удостоени да беседват с Христос по време на Неговото Преображение на планината Тавор.

Съществуват различни обяснения – защо точно тези двама пророци са избрани за беседата с Христос. Едното от тях е, че пророк Илия, както и Моисей, има опита на непосредственото богообщение: Моисей получава от Бога закона и освен това общува с Бога толкова близко, колкото е възможно за човек – той вижда Бога изотзад (Изход, 33 гл.; Изх. 33:23). Илия стои на планината Хорив пред лицето Господне по Неговия призив, като закрива лицето си със своя кожух (3 Цар, 19 гл.; 3 Цар. 19:13). Свети Йоан Златоуст излага още едно мнение: Моисей е починал, а Илия още не е изпитал смърт – те стоят пред Христос, като с това показват, че Той има власт над живота и смъртта, над небето и земята.

6. Пророк Илия в юдаизма

Още в древния, дохристиянски юдаизъм съществува предание за пророка Елияху, който е предтеча на Машиах (Месия). Това предание се е съхранило до днес. Нещо повече, смята се, че Илия не просто ще се върне на земята преди пришествието на Месията, но и ще Го помаже за цар (защото след многовековното прекъсване в династиите не може да има друго посочване на легитимния цар, освен непосредствено от Бога – чрез пророк).

7. Пророк Илия в исляма

В ислямската традиция пророк Илия се нарича Иляс. Неговото животоописание повтаря накратко библейската биография на пророка: той учи народа да се покланя на Единия Бог; наказва за поклонението на идола Ваал.

Според някои пророк Илия е покровител на верните на Господа, защото самият той му е бил верен въпреки всички обстоятелства. Пророк Илия се смята и за наставник на заблудените, защото с чудесата, които извършва, вразумява заблудения народ. Той е и образец на целомъдрен живот, защото живее в чистота и безбрачие.

Празника на свети пророк Илия отбелязваме на 20 юли. Според житието на светеца, 900 години преди идването на Христос той предрекъл събитието. Единствен от всички светии, неговият живот на земята не свършва със смърт. Според преданието, както вървял св. Илия с ученика си Елисей, огнена колесница с впрегнати огнени коне минала покрай тях и светията бил отнесен на небето. В огнена колесници си представя свети Илия и българския народ. Народната песен разказва как на свети Никола „падна му се по море да оди“, на Йована „падна му се кметство, богомилство“, на Свети Петър – „райските ключове“, а на Свети Илия:

Дел се падна на свети Илия:
падна му се летни гръмотевици
падна му се летни трескавици
да си лети изпод ясно небе,
да си лети по темни облаци.

В различните краища на България преданията и вярванията за св. Илия са различни, но в основата на всички е поверието, че той е покровител на светкавиците и гръмотевиците. Затова е наричан и Гръмовник. В едно от преданията смятат свети Илия за покровител на змейовете. Заедно с тях той се борил срещу ламите и халите. Легендата за борбата разказва, че змейовете хвърляли огнени стрели и камъни срещу халата – от сблъсъка те се превръщали в светкавици и гръмотевици. Халата се криела навсякъде – в човек, животно, дърво, затова змейовете палели огньове, за да я видят по-лесно. Тя пък пръскала с уста вода, за да се защити, капките падали върху земята като дъжд. Затова и ако гърми, хората покривали съдовете с вода, че да не се скрие ламята в нея, а майки прибирали дъщерите си за женене, да не ги види змей и залюби. Казват, че гръмне ли, значи свети Илия се разхожда по небето и дава знак, че ще има плодородие. През зимата гръмотевици няма, защото тогава свети Илия кара грешниците да строят градове от сняг.

На Илинден по стара традиция се коли най-стария петел в чест на господаря на мълниите. Месят се обредни хлябове „колач за св. Илия“ и „боговица“. Трапезата с приготвен петел и погача се прекадява от най-възрастния член на семейството. Смята се, че ако светецът е сърдит, ще изсипе от ръкавите си наводнения и градушка. Затова на места, за да умилостивят светията, се правят общоселски сборове с курбан – овен, бик или вол.

На този ден не бива да се работи, нито да се влиза във вода. Вярва се, че морето се преобръща и взима за курбан на светията всеки, влезнал във водите. Свети Илия е покровител и на кожарите, грънчарите и пивоварите. В България на този ден честваме Илинденско-Преображенското въстание по стар стил, по нов стил и официално то се чества на 2 август.

Източник: uchiteli.bg

efekt-2

Вижте още от bultimes

 

Loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Последни от Любопитно

Отидете горе