Манолова пита служебните министри за кредитите от ВиК-холдинга и за ремонтите на язовирите

в България

Манолова свиква извънреден брифинг
Манолова пита служебните министри за кредитите от ВиК-холдинга и за ремонтите на язовирите

Мая Манолова изпрати заявления за достъп до обществена информация до служебните министри на регионалното развитие, на икономиката и на енергетиката за кредитите, дадени от Държавния ВиК-холдинг, ремонтите на язовирите и дълговете на Топлофикация София. Заявление е изпратено и до изпълнителния директор на ВиК холдинга.

От служебния регионален министър Манолова иска информация за отпуснатите кредити от холдинга в периода от 5 май 2020 г. до 12 май 2021 г. на всеки един ВиК оператор поотделно. Тя иска справката да включва цел и размер на кредита, годишна лихва, гратисен период, ако има такъв, дата на падежи и краен срок за погасяване, обезпечения и други условия по кредита. Заявлението изисква и копия на решенията на МРРБ за отпускането на всеки един кредит.

От служебния икономически министър Манолова иска подробна справка за периода от 1 октомври 2018 г. до 30 април 2021 г. на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, по отношение на които са възложени и изпълнени ремонтни дейности. Припомняме, че именно за тях правителството „Борисов-3“ отпусна 500 млн. лв. през 2018 г.

Манолова изисква и информация за сумите, изразходени от Държавната консолидационна компания за ремонти на язовирите.

Във второ заявление до икономическия министър Манолова пита за утвърдените планове за дейността на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите, утвърдени за периода от 2019 г. до 2021 г. Тя пита още за язовирите, стопанисвани от предприятието и за разходите за дейности по тях.

Със заявление до служебния министър на енергетиката Манолова иска информация за размера на дълговете на „Топлофикация София” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД към Българския енергиен холдинг, в това число редовни и просрочени към 31 декември 2020 г. и 31 март 2021 г.

Loading...

Тя пита и за платените от Топлофикация София и ТЕЦ „Марица изток 2“ лихви, начислени върху задълженията за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

efekt-2

Последни от България

Отидете горе