Да увековечим с огромна статуя корупцията в България.

в България


Да увековечим с огромна статуя корупцията в България.
Та ние сме №1 в света по тази дисциплина!
НАРОДЕ!!!! ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИШ????
КОРУПЦИЯТА
Навсякъде по света корупцията функционира по един и същи начин.
Държавният чиновник осъществява корупционно действие в своя лична полза и изгода. Държавните чиновници, от които зависят големите поръчки, приемат не регламентирано, определени суми или им се правят услуги.Облагата остава лично, за самия чиновник, който извършва корупционото действие.Това той прави самостоятелно и за себе си.
Чиновникът се облагодетелствува лично от корупционно действие. Той е индивидуален играч и работи за себе си.

Техните преки ръководители и държавата като цяло е изградила стройна, тройно подсигурена система, за наблюдение, борба и максимално ограничаване на условията, които пораждат корупцията.
Разследването на корупционно деяние не се извършва с методите на криминалното разследване , а се опира на крайния резултат от корупционното проявление, като факт и доказателство.
Изградена е релацията: нормалната държава – срещу индивидуалната корупция.Обществото-срещу противообществената корупция.

Как е в България?

В какво се състои световната иновация и специфика на българската корупция? С какво се различава тя, от корупцията практикувана в останалия свят?
Кратко и ясно ще се опитаме да очертаем спецификата на Българската корупция, за да можем за създадем и специфични не срещани досега в световния опит методи,средства и инструментариум за борба с нея.
В България, разбира се нещата са обърнати на сто и осемдесет градуса. Както всичко друго и корупцията в България е наопаки на световната. В България, вместо да се бори с корупцията, самата власт я създава,крепи, разширява и защитава. И това се прави със съвместните и координирани усилия и на трите вида власти. Последните вместо да си осъществяват взаимен антикорупционен контрол, си оказват взаимна подкрепа при създаването и защитата на корупцията. Най – мощният държавен инструмент за генериране и абсолютна защита на корупцията е съдебната система. Съдебната система, генерира,подържа и защитава корупцията чрез корупционно тълкуване на законите и конституционните текстове.

Първият,дълбоко крепящата основа на корупцията е разследването на корупцията да става както другите криминални деяния. За факти да се приемат не резултатите от корупционото действие ,а да се води разледване за намиране на конкретни корупционни доказателства. Кога ще се намерят доказателства за корупция и кога тези доказателства ще се приемат от самата корумпирана съдебна система, която е превърната в маша, в защитник и охранител на тоталната корупция, създавана и налагана от самата държава и нейните институции.Търсят се преки доказателства за извършеното корупционно действие. Самият факт ,няма никакво значение за българското съдебна система. В резултат на порочният метод за разследване на корупцията в България, за съдебната система и конкретния съдия, никога няма достатъчно доказателства.И как ще има като основното доказателство на факта се игнорира априори. Когато самият факт не се приема за пряко доказателство, а се търсят косвени доказателства за съществуването на факта.

В България нещата са обърнати наопаки. Най-високото ниво в административната иерархия изисква от подчинените си да му отчитат определена сума месечно,те от своя страна го изискват от подчинените си и така до най-крайното длъжностно лице.То е заставено от властовата иерархия, да работи корупционно и да отчита по веригата нагоре пари.Ако откаже да се корумпира и да се включи в корупционната верига, веднага бива уволнявано.
Никоя властова институция в Европейския съюз не е в състояние да възприеме това чудовищно извращение на власт имеющите длъжностни лица и политически партии, които са на власт в България като действителен факт. Те не са в състояние да възприемат такова нагло извращение на самата същност на властта.

Корупцията на запад е: криминализиране на кражбата от властта.
Корупцията в България е: узаконяване на кражбата от властта.
Малцина осъзнават, че в този момент, властовите институции в България и политическите партии, които са били и са във властта, са трансформирани от международния борсово-лихварски спекулативен капитал в частни, финансово-хазартни структури. В инструмент за манипулация на обществото и отнемане свободите на гражданите чрез узаконяване на корупцията. Корупцията, грубо и целево промива мозъците на обикновените граждани. Развращава методично и последователно младежта с цел тоталната и деморализация, изтръгване из корен на националния дух, традиции, култура и прословутата страст на българския народ към образование и съзидателен порив. Към това се прибавя и наложеното вече в живота ново властово правило и закон. Държавата и длъжностните лица да не се интересуват от действителните способности и знания на индивида. Единствено важното е: готов ли си да се корумпираш.

В момента само на хора готови да се корумпират се дава път да стават депутати, министри, съдии, прокурори и цялата държавна администрация на всички нива. Всички държавни длъжности се назначават на принципа на Калигула. Сложи на коня си табелата „Сенатор” и ставаш сенатор. Назначавайки за министри, депутати, съдии, прокурори хора без качества и морал, държавната машина вече е напълно разложена, превърната в грандиозна спирачка за развитието на България и функционирането на Държавата. Всички функции на Държавата са вече напълно замрели. Държавата се използва единствено като бухалка за разчистване на сметки и отнемане името и имуществото на всеки чиновник и магистрат, несъгласен да създава и защитава корупцията. Държавата днес, не само, че съществува само на книга. Тя ускорено дърпа назад и надолу в блатото на пропадането цялото общество. Държавата днес е един парализиран и обездвижен макет. За Държавата ни, Правото и Конституцията не съществуват. В своята същност тя е превърната в декор, зад който безотговорно и безнаказано се вихри чудовищна и невиждана корупция. За сегашните властимеющи, всяко празноглаво момче или момиче, представлява ценност, само ако е склонно и съгласно, да се корумпира . А най-умните и талантливи млади хора, заредени със знания и решителност за работа в полза на обществото и справедливостта, ако не се пречупят, ако издържат на натиска и откажат да бъдат корумпирани, биват изхвърлени на секундата от политиката, съда, прокуратурата, полицията и чиновническия апарат на министерства и кметства.
Опитвахме се да си представим, как ще бъде посрещнато нашето ново Движение и съвършено различен за развитието на обществото Мироглед от прояденото от върха до основите корупционно общество и корупционна държава. Как ще се отнасят към него и тези, срещу които работи, и тези които са облагодетелствани от корупцията. Очаквахме съпротивата и неразбирането да са огромни. Но действителността надмина всичките ни очаквания.

Съпротивата беше тотална. Създателите и крепителите на корупцията и корупционната държава, бяха готови да разпалят и гражданска война, само и само да не отстъпят. Напротив, прокарваха чрез мимикрия и двуличие закони, с които уж се бореха с корупцията, а чиято цел беше единствено да я прикриват и защитават с перфидни методи и притворство. Тогава бяхме принудени да намерим начин, да намерим ключа и решението, как тяхното неразбиране и съпротива да заработят в полза на обществото. Как да насочим тяхната огромна сила срещу тях самите. Стана жизнено важно да открием разрушителна, творческа, организационна, обществено-политическа иновация, която да доведе до естественото и самостоятелно самоунищожение на корупцията, постепенно, елегантно и без обществени сътресения и екстремни напрежения и противопоставяния в обществото. Откриването, намирането и практическата реализация на този иновационен, безконфликтен и не създаващ напрежение в обществото, творчески начин, се превърна в най-голямото постижение на нашият народ в този критичен за неговото развитие момент. Превърна се в основата и реалната възможна перспектива да се постави нашето общество на пътя за построяване на справедливо и процъфтяващо бъдеще.

И въпреки очакването за грандиозна и мащабна съпротива срещу нашия нов мироглед и обществен морал, срещу нашето антикорупционно решение, нас не ни напусна убеждението, че хората и длъжностните лица са добри и доброжелателни като самите нас.
За съжаление, огромното мнозинство от заемащите висши държавни длъжности лица, не се оказаха добри и добронамерени, за да подкрепят градивното развитие на държавата и обществото към справедливост и благоденствие. Но ние бяхме и ще бъдем търпеливи към тях. Защото знаем, че доброто във всеки човек, винаги надделява над силите на злото, корупцията, разрухата и застоя.

Разбира се, огромно въодушевление предизвикват в нас плодовете на нашето търпение. Лавинообразно нарастващият брой на политици, магистрати и длъжностни лица от висшия ешелон на държавата, които разбират, осъзнават и заявяват решителната си подкрепа на нашата обществено-политическа иновация за справяне с корупцията. За нашия оригинален български път борба с корупцията, който ще се окаже валиден, приложим и очакван от всички държави на Европейския съюз. Защото всички те имат корупционни проблеми, подобни на нашите и упорито търсят като нас ефективен, цивилизован и демократичен начин за решаването им. Те го търсят, но ние го намерихме.
Остава заедно да го реализираме.

Автор : Stanislav Kosakov

Ние от bultimes публикуваме Фейсбук съдържание на основание т. 2.4 от Statement of Rights and Responsibilities на Фейсбук: ”Когато публикуваш съдържание или информация, използвайки настройката “публично”, това означава, че позволяваш на всеки, включително и на лица извън Фейсбук, достъпа до и употребата на тази информация, както и да я свързват с теб (например с твоето име и профилна снимка).

Вижте още от bultimes

 


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последно от България

Отиди на Топ